Salgsbetingelser

1. Generelt

1.1 Avtalen

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra Irene Tredekor. Salgsbetingelsene er en del av kjøpsavtalen mellom deg som kjøper, og oss som selger. Disse sammen med din bestilling, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, eventuelt særskilt avtalte vilkår, og ordrebekreftelse, utgjør et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Avtalen er ment til å sikre dine rettigheter ved eventuelle tvister. Vi foretrekker selvfølgelig en hyggelig korrespondanse på epost eller telefon, men skulle det oppstå tvister vi ikke kommer til en rask enighet er det greit for begge parter at vi har en slik avtale “svart på hvit” som sikrer dine og våre rettigheter.

Sammen skal vi forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

1.2 Partene

Selger er Irene Tredekor (Irene Tredekor Karlsen - 979 643 233 MVA), og blir i det følgende benevnt oss, vi (og tilsvarende benyttes betegnelser som vårt eller våres).

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Klossmajoren er selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.klossmajoren.no  og  www.irenetredekor.no, og prosessene som viser deg produktutvalget. Betegnes også i det følgende som nettsiden eller nettbutikken.

Betalingsløsningen er leverandøren som tar imot din betaling og videreformidler den til oss. Eksempelvis kan leverandører være Vipps, NETS, PayPal, eller banken selv. Disse leverandørene har egne vilkår og regler for bruk av deres tjenester som er gjeldende i tillegg til denne avtalen. Du velger selv hvilken betalingsløsning du ønsker benytte fra de tilgjengelige på nettsiden. Den aktuelle betalingsløsningen du velger blir i det følgende betegnet som betalingsformidler eller betalingsløsning.

1.3 Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

På Klossmajoren kan du kjøpe produkter produsert av Irene Tredekor. For å gjennomføre kjøp på Klossmajoren må du akseptere vilkårene i denne avtalen. Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til oss.

Vi leverer kun til adresser i Norge. Forespørsler om forsendelse til andre steder kan sendes på epost. Kontaktinformasjon finnes her, og under fanen “Informasjon” på Klossmajoren.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Du finner disse lovene på https://lovdata.no/

Ved besøk på Klossmajoren vil nettleseren din lagre en informasjonskapsel (cookie) som benyttes til å håndtere handlekurven og å kunne identifisere at det du faktisk handler blir sendt til deg. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre handelen og for å kunne gi deg tilbakemeldinger i nettleseren dersom det skulle oppstå problemer under handelen. Se nærmere avtalens punkt 8.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss, vår markedsføring eller på annen måte.

Vi forbeholder oss retten til å avbryte en ordre eller deler av den, dersom den avviker fra det vi har tilbudt på Klossmajoren, vår markedsføring eller på annen måte ikke samsvarer med tilbud gitt av oss, f.eks. ved spesialbestillinger og lignende.

Forbrukere har rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens punkt 6.

Ved mangel av produkter på lager eller hvis et produkt ikke er mulig å produseres innen rimelig tid (se også punkt 5) kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Klossmajoren vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt. Vi kontakter deg dersom leveringstider eller andre uforutsigbarheter skulle oppstå. Kvittering for bestillingen blir lagt ved i selve forsendelsen.

3. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, slik som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Prisene vil til tider endre seg og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser på råmateriale, generell inflasjon, eller valuta endringer.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Vi tar også forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i nettbutikken, markedsføring eller lignende kan føre til at Klossmajoren ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle bestillingen. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

4. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved kassen gjøres opp gjennom de tilgjengelige betalingsløsningene på Klossmajoren, som for eksempel bank- eller kredittkort, Vipps, eller med PayPal.

Ved bruk av Vipps vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av checkout gjennom grensesnittet til Vipps. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Klossmajoren lagrer ingen opplysninger om betalingskort eller kontoinformasjon. Slike personopplysninger er heller ikke nødvendig at lagres hos oss ettersom selve betalingen skjer i betalingsløsningen du har valgt. Klossmajoren lagrer kun en referanse fra betalingsløsningen, hvor vi kun kan sjekke status på aktuell betaling. Mere informasjon om vilkårene for behandling av slik data finner du på de respektive nettsidene til betalingsformidleren.

5. Levering

Leveringstider som er oppgitt på Klossmajoren må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og postgangens tid kommer alltid i tillegg. Irene Tredekor forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Irene Tredekor gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet ikke er tilgjengelig.

Ved slik forsinkelse har du rett til å heve kjøpet. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering, vil vi tilbakebetale kjøpesummen innen 14 dager. Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling. Dersom Vipps er benyttet som betalingsmiddel, vil vi fjerne reservasjonen på beløpet dersom dette er mulig, og tilbakebetaling skjer dermed umiddelbart, eller til en hver tid gjeldende vilkår/tider hos Vipps.

Normalt sendes produktene etter 2-5 virkedager. Rundt ferietider og i perioder med stor arbeidsmengde kan leveringstiden være noe forlenget. Ved spesialbestillinger opplyses det om særskilte leveringstider gjennom dialogen med oss.

Skulle det haste få produktene tilsendt, ber vi om at du kontakter oss på epost, så forsøker vi å prioritere.

Dersom ikke andre fraktalternativer er oppgitt på Klossmajoren vil varene sendes via Posten Norge AS eller Helthjem. Mindre pakker sendes som “pakke i postkassen” og du får varsel via sms når pakken er levert. Større pakker sendes til nærmeste utleveringssted via Posten, eller leveres på døren via Helthjem.

På Klossmajoren finner du monteringsanvisninger for noen produkter. Disse finner du her.

6. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at Kjøper innen 14 dager etter at varen er mottatt gir Selgeren melding om dette (angrefrist). Varen må sendes i retur senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten ble gitt.

Gi oss beskjed dersom du ønsker å benytte angreretten. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på Klossmajoren under fanen “Informasjon”, eller ved å følge denne lenken. Sammen avtaler vi retur, og avklarer hvordan vi gjennomfører tilbakeføring av det du har betalt dersom betalingsløsningen du har valgt ikke støtter refusjon.

Årsaken til returen vil vi sette pris på å få vite, men det er ikke nødvendig å oppgi.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger i samme mengde og tilnærmet samme stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker produktene på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå produktets utseende og størrelse, og dette medfører at varen reduseres i verdi, eller at produktet er montert, og bærer tydelig preg av dette, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som tilbakebetales.

Kjøperen har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren. Kostnader for retur dekkes av Kjøper.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt beskjed om at angrerett benyttes, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt varen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger.

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling dersom dette er mulig, så sant ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

Det er også naturlig at angrerett ikke gjelder for spesiallaget varer. I disse tilfeller får du beskjed om at angrerett ikke gjelder.

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven.

7. Reklamasjon og garanti

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, tilse at leveransen er i samsvar med det du har bestilt. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller du har mottatt produkter som ikke stemmer overens med det du har bestilt, ber vi om at du kontakter oss så raskt som mulig. Ta vare på emballasje og produktene til vi sammen får avklart enklest mulig løsning.

Hvis det oppdages feil eller mangler, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget dette, gi oss beskjed om dette. Hvis du ikke gir beskjed innen rimelig tid, tapes retten til å gjøre feil eller mangelen gjeldende.

Send gjerne med bilder i meldingen om problemet. Så finner vi sammen ut om vi sender nye varer, eller finner en annen løsning.

Vær oppmerksom på at tre er et levende materiale. Sprekker kan forekomme ved uttørring eller varierende luftfuktighet og temperatur. Kvistutslag kan også forekomme. Slike naturlige trekk i trevarer kan ikke sees på som feil eller mangel, men vi oppfordrer uansett til å gi beskjed om du mener produktet ikke er som forventet.

Kjøper er selv ansvarlig for montering av produktene. Feil eller mangler som følge av selve monteringen gir ikke rett til reklamasjon.

8. Personvern og datahåndtering

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare nødvendige personopplysninger for å behandle din bestilling.

Denne informasjon er blant annet, navn, adresse, kontaktinformasjon, produktene du har bestilt, og referanse til betalingsløsningen du har benyttet. Denne informasjonen behandles konfidensielt, og videresendes ikke til til andre, med unntak i hvis det er nødvendig i lovbestemte tilfeller.

Vi verdsetter ditt personvern, og du har rett til at personopplysninger som blir lagret på Klossmajoren blir slettet dersom du ønsker det.

For å gjøre brukeropplevelsen bedre på Klossmajoren, og for å kartlegge besøksstatistikk etc. lagrer Klossmajoren eksterne og interne informasjonskapsler (også kalt ‘Cookies’), disse inneholder blant annet info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i. Men disse informasjonskapslene kan ikke knytte din spesifikke bruk til dine personopplysninger.

9. Selgerens rettigheter ved Kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes forhold på Selgerens side, kan Selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer som beskrevet i punkt 4.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dette gjelder spesielt ved spesialbestillinger hvor produksjon eller design av produktet er påbegynt. Selger taper denne retten dersom det går urimelig lang tid til å fremme kravet, eller at varen ikke kan leveres.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra Kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og Kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan Selger heve kjøpet.

Dersom Kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

10. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

11. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

12. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, som beskrevet i punkt 7. Sammen skal vi forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Mer informasjon finner du på deres nettsider www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage om du er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

14. Opphavsrettigheter (Copyright)

Alt innhold på disse nettsidene er Irene Tredekor Karlsen sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. vekt, mål,  bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Irene Tredekor.

Sist oppdatert 20.11.2023

Handlekurv


Ingen varer i handlekurven


Handlekurv tom